De naam Rutten is afgeleid van ‘Ruthne’ (‘u’ uitspreken als ‘oe’). In de 14e eeuw zou Ruthne ten noorden van Urk hebben gelegen. Ruthne komt van het Germaanse woord ‘ruhitha’. Dit betekent ruigte, struikgewas.Het is mogelijk dat de betekenis van het woord ruigte duidt op onkruid dat op natte gronden groeit.

 

“Het was eene kleine nedersetting an den seekant fan Ongenaade in den 14e eeuwe. Die menschen fangen den fisschen fan den see en roofen die rijck belaaden scheepe die afreisen naar den stadt Campe. Waarom doen sij dat, sult gij seggen? De menschen leefden toene tijt in grooten armoed en sij moeten voor hunne frouen en feele nazathen sorgen voor eete en drinke.
Waarom singe de Polderpiraten nou eighenlijck liederen gelijck die fan vroegher jare, in Rutten en hunne Ommelande? Eighenlijcks herdoen sij dit. En sij doen het met feel plesier.”